RSS

Instrumenty finansowania turystyki – programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

18 Mar

Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W ciągu ostatnich kilku lat nabrała znacznego rozpędu i została dostrzeżona przez władze samorządowe, jako źródło rozwoju lokalnego, pozyskiwania nowych mieszkańców oraz napływ nowych inwestycji, które w efekcie przynoszą wpływ do budżetu lokalnego.

Szansą dla szybszego i bardziej intensywnego rozwoju polskiej turystyki stało się od 2004 roku wsparcie w ramach programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Fundusze na rozwój turystyki zostały uwzględnione we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, Programie Rozwój Obszarów Wiejskich i w ramach Europejskich Programów Współpracy Terytorialnej.

Te ostatnie, biorąc pod uwagę kończącą się alokację środków finansowych w ramach programów krajowych, stanowią dla nich atrakcyjną alternatywę. Dlatego też zachęcamy do aktywnego udziału w realizacji projektów transgranicznych i do korzystania z możliwości jakie dają zewnętrzne źródła finansowania  inwestycji.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej można wyodrębnić programy współpracy transgranicznej. Na lata 2007-2013 na współpracę tę zaplanowano przeznaczyć 7,75 mld euro, przy czym na Polskę w ramach EWT przypadnie 557,8 mln euro. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe 173,3 mln euro jest przeznaczone przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).

Współpraca ponad granicami ma sprzyjać nawiązywaniu bliższych kontaktów pomiędzy sąsiadami zza granicy: samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kulturowymi, turystycznymi czy edukacyjnymi. Działania te mają na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, rozwoju MŚP, turystyki i handlu; sprzyjają one również ochronie dóbr kulturalnych i naturalnych oraz wspólnemu administrowaniu obiektami użyteczności publicznej. Dobry przykład takiej współpracy dają kraje Europy Zachodniej, gdzie powstają między innymi transgraniczne instytucje publiczne, szpitale czy szkoły. Dlatego też Polska powinna wzorować się na dobrych praktykach innych krajów. W Polsce współpracą transgraniczną objęte zostały podregiony, których granice stanowią granicę państwową. Program tej współpracy realizowany jest na poziomie jednostek NUTS 3 (związki powiatów).

Turystyka stała się w ostatnim okresie szansą na rozwój wielu, często zapomnianych miejsc w Polsce. Dlatego też w ramach konkursów regionalnych, krajowych i międzynarodowych, zauważyć można dość dużą konkurencję. O tym, że warto przystąpić do konkursu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wartość dofinansowania projektów z zakresu turystyki i promocji może wynieść nawet do 90% kosztów projektu.

W obliczu kończącej się alokacji finansowej na projekty z zakresu turystyki w ramach programów krajowych, warto zwrócić szczególną uwagę na planowane terminy naboru wniosków w ramach EWT.

Aktualnie trwa ciągły nabór wniosków na projekty w ramach EWT Polska-Saksonia. Ze względu na planowane posiedzenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego, który dokonuje wyboru projektów do dofinansowania, zaleca się złożenie aplikacji do 31.05.2011 r. O wsparcie mogą ubiegać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, izby turystyczne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, zamierzające realizować projekty z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej, opracowania koncepcji rozwojowych na rzecz turystyki w obszarze przygranicznym, tworzenia ofert turystycznych i systemów informacyjnych. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Na przełomie maja i czerwca polscy beneficjenci w partnerstwie z podmiotami z Litwy i Rosji będą mogli uzyskać wsparcie na projekty w ramach EWT Litwa-Polska-Rosja. Dotacja jest przeznaczona na projekty inwestycyjne, takie jak przygotowywanie i realizacja inwestycji na małą skalę wzmacniających infrastrukturę turystyczną na obszarze objętym  programem (np. wspólne systemy informatyczne służące prezentacji i sprzedaży wspólnych produktów turystycznych, restauracja lokalnych obiektów zabytkowych traktowanych jako element szerszego transgranicznego produktu turystycznego, poprawa dostępności do atrakcji turystycznych, budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych o charakterze transgranicznym, budowa przystani jachtowych uzupełniających istniejący łańcuch przystani na obszarze objętym Programem). Wsparcie jakie można uzyskać wynosi nawet do 90% kosztów kwalifikowanych, tak więc jest o co walczyć.

Następnie w czerwcu planowany jest nabór wniosków w ramach programu EWT Polska-Białoruś-Ukraina. W ramach działania 1.2. Rozwój turystyki, beneficjenci mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, aż w wysokości 90%. Do rodzajów projektów kwalifikujących się do wsparcia należą inwestycje w zakresie infrastruktury turystycznej, agroturystycznej, usług turystycznych oraz wspólne przedsięwzięcia promujące turystyczne walory obszaru  przygranicznego.

Znając już harmonogram konkursów, trzeba pamiętać o dokonaniu oceny kwalifikowalności podmiotowej Wnioskodawcy i przedmiotowej projektu. Przede wszystkim należy dokonać weryfikacji zgodności statusu prawnego Wnioskodawcy z katalogiem Beneficjentów zawartych w ogłoszeniu o konkursie. Następnym krokiem jest sprawdzenie czy obszar działania Wnioskodawcy jest zgodny z wymienionym podziałem terytorialnym w konkursie. Kolejne elementy na które należy zwrócić uwagę są następujące:

  • czy przedmiot działalności Wnioskodawcy jest zgodny z profilem konkursu,
  • czy proponowany zakres projektu wpisuje się w przykładowe typy  projektów zawarte w ogłoszeniu o konkursie,
  • czy projekt będzie wpisywał się w realizację celów programu,
  • czy projekt zgodny jest z kryteriami oceny zawartych w konkursie.

Podmioty spełniające powyższe elementy, mogą przystępować do konstruowania projektu i przygotowania wniosku o dotację wraz z załącznikami.

Autor: Faber Consulting DRR

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 18 marca 2011 w Uncategorized

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: